Član uprave/odbora Nela Fiškuš za godinu 2018/2019