Član uprave/odbora Mirna Bačić za godinu 2018/2019