Član uprave/odbora Mirjana Štrbac za godinu 2021/2022