Član uprave/odbora Miran Hajoš za godinu 2021/2022