Član uprave/odbora Mateo Nikolovski za godinu 2022/2023