Član uprave/odbora Marino Rade za godinu 2021/2022