Član uprave/odbora Marina Gradiček za godinu 2022/2023