Član uprave/odbora Maja Svetec za godinu 2022/2023