Član uprave/odbora Maja Svetec za godinu 2021/2022