Član uprave/odbora Lucija Ćabov-Ercegović za godinu 2019/2020