Član uprave/odbora Lordan Badanjak za godinu 2022/2023