Član uprave/odbora Lina Ernjak za godinu 2020/2021