Član uprave/odbora Lidija Kozina za godinu 2018/2019