Član uprave/odbora Lara Kapović za godinu 2022/2023