Član uprave/odbora Lana Bedeković Rosandić za godinu 2020/2021