Član uprave/odbora Lana Bedeković Rosandić za godinu 2019/2020