Član uprave/odbora Kristijan Zulle za godinu 2021/2022