Član uprave/odbora Kristijan Sirovec za godinu 2019/2020