Član uprave/odbora Krešimir Bračić za godinu 2022/2023