Član uprave/odbora Josip Krokar za godinu 2022/2023