Član uprave/odbora Josip Krokar za godinu 2020/2021