Član uprave/odbora Josip Krokar za godinu 2019/2020