Član uprave/odbora Ivona Hursa za godinu 2021/2022