Član uprave/odbora Ivanka Vrhovnik za godinu 2019/2020