Član uprave/odbora Ivana Trupina za godinu 2019/2020