Član uprave/odbora Ivana Trupina za godinu 2018/2019