Član uprave/odbora Ivan Mihaljević za godinu 2019/2020