Član uprave/odbora Igor Borovec za godinu 2022/2023