Član uprave/odbora Igor Borovec za godinu 2021/2022