Član uprave/odbora Igor Borovec za godinu 2020/2021