Član uprave/odbora Igor Borovec za godinu 2019/2020