Član uprave/odbora Igor Borovec za godinu 2018/2019