Član uprave/odbora Gordan Akrap za godinu 2022/2023