Član uprave/odbora Frano Ridjan za godinu 2020/2021