Član uprave/odbora Frano Ridjan za godinu 2019/2020