Član uprave/odbora Frano Ridjan za godinu 2018/2019