Član uprave/odbora Filip Piškulić za godinu 2022/2023