Član uprave/odbora Filip Orešković za godinu 2019/2020