Član uprave/odbora Dragutin Kozina za godinu 2019/2020