Član uprave/odbora Dorijan Naletina za godinu 2022/2023