Član uprave/odbora Darko Mehun za godinu 2019/2020