Član uprave/odbora Darija Schedlmayer za godinu 2021/2022