Član uprave/odbora Darija Schedlmayer za godinu 2020/2021