Član uprave/odbora Darija Gaži za godinu 2022/2023