Član uprave/odbora Daniela Dapas za godinu 2023/2024