Član uprave/odbora Damir Skelin za godinu 2021/2022