Član uprave/odbora Damir Markučič za godinu 2022/2023