Član uprave/odbora Berislav Šipuš za godinu 2022/2023