Član uprave/odbora Berislav Jelinić za godinu 2022/2023