Član uprave/odbora Barbara Tomljenović Jurković za godinu 2023/2024